GO Contact Sync Mod

GO Contact Sync Mod

ฟรี
โครงการนี้เพิ่มต่างๆ enhancements และและแก้ไขข้อผิดพลาดนะ
คะแนนผู้ใช้
5.0  (3 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.7
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
ดาวน์โหลด ฟรี  
GO Contact Sync Mod คือการเปิดแหล่งเครื่องมือปรับเทียบข้อมูของคุณ Microsoft Outlook ที่อยู่ติดต่อกับ Google Mail น กับเครื่องมือนี้คุณไม่ต้องการให้ป้อนชื่อของคุณติดต่อกรายละเอียดมากกว่าครั้งหนึ่งเสมอต้องล่าสุดรุ่นทุกแห่งในเอาท์ลุ้คและใน Google. Contact หมวดหมู่เป็นการรองรับเช่นเดียวติดต่อภาพถ่ายที่จะทำให้คุณติดต่อดูเหมือนเดิมเลย คุณสามารถตั้งค่าปรับเทียตัวเลือกเพื่อเริ่มต้นขึ้นแล้วปรับเทียบข้อมูโดยอัตโนมัติดังนั้นมันเป็นการณ์แบบสำรองเครื่องมือได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: